หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
 
บุคลากร
 
นายสยาม ศาสนพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
นางปริตา แสงเรืองเดช
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
 
กองการศึกษาฯ
 
นางปราณี โสมา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางสาวสุดารัตน์ ฉิมา
นักวิชาการศึกษา


นางสายฝน แก้วกก
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางพิกุล ฤทธิ์ม้า
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวมลิวัลย์ ปัญญาดี
เจ้าพนักงานธุรการ


นางมณีรัตน์ เสียงไพเราะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสุภาวดี คงปาน
พนักงานจ้างทั่วไป


นางบุญมี บุญเกิด
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวสุทิศา กงถัน
พนักงานจ้างทั่วไป


นางกองศรี รักทองหลาง
แม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
โทร. 056-786-100