หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
 
บุคลากร
 
นายสยาม ศาสนพันธ์
ปลัด อบต.
นางปราณี โสมา
รองปลัด อบต.
 
กองการศึกษาฯ
 
นางปราณี โสมา
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผอ.กองการศึกษา


นางสาวสุดารัตน์ ฉิมา
นักวิชาการศึกษา


นางสายฝน แก้วกก
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางพิกุล ฤทธิ์ม้า
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวมลิวัลย์ ปัญญาดี
เจ้าพนักงานธุรการ


นางมณีรัตน์ เสียงไพเราะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสุภาวดี คงปาน
พนักงานจ้างทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
click
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
โทร. 056-786-100
หรือ