หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
 
บุคลากร
 
นายสยาม ศาสนพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
นางปริตา แสงเรืองเดช
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
 
กองช่าง
 
สิบเอก ประเวช จันทร์แสง
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายสำเริง ใสแสง
นายช่างโยธา อาวุโส


นายโอฬาร โทนมี
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า


นางสาวดาราวรรณ วิปัสสะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายวัชระ โฉมศรี
ผู้ช่วยช่างโยธา


นายบรรเลง เรืองโจน์
พนักงานจ้างทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
โทร. 056-786-100