หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
 
บุคลากร
 
นายสยาม ศาสนพันธ์
ปลัด อบต.
นางปราณี โสมา
รองปลัด อบต.
 
สำนักปลัด
 
นางสาวรัตนาวดี ใหม่สุวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวอาพันธ์ชนก บุญมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายประทวง ขอตาม
นักการภารโรง


นายจุล วันยาสิงห์
พนักงานขับเครือจักรกลขนาดเล็ก


นายทวีชัย ประสิทธิพร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ศักดิ์ เสียงไพเราะ
ผู้ช่วยนักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย


นายอัครพล ทองเงิน
ผู้ช่วยนักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย
 
 
 
 
 
 
 
click
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
โทร. 056-786-100
หรือ