หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
 
บุคลากร
 
นายสยาม ศาสนพันธ์
ปลัด อบต.
นางปราณี โสมา
รองปลัด อบต.
 
สำนักปลัด
 
นางสาวรัตนาวดี ใหม่สุวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวกนกวรรณ กลางแผลง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายบุรินทร์ ธิราช
นักจัดการงานทั่วไป


นางสาวบุปผา ทองสี
เจ้าพนักงานธุรการ


นายอุทัย ใจบุญ
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวดาราภรณ์ จริตยนต์พันธ์
นักสังคมสงเคราะห์


นางสาวเสาวลักษณ์ คามบุศย์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
 
 
 
 
 
 
 
click
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
โทร. 056-786-100
หรือ