องค์การบริหารส่วนตำบล ตะเบาะ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
Tabo Subdistrict Administrative Organization
 
บุคลากร
 
ว่าที่ร้อยโท สุขสันต์ โนนสุวรรณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
โทร : 087-842-0494
นางปริตา แสงเรืองเดช
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
โทร : 087-8487788
 
สำนักปลัด
 
นางสาวรัตนาวดี ใหม่สุวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 062-4424296
นางสาวกนกวรรณ กลางแผลง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายบุรินทร์ ธิราช
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวพจมาน แย้มพุ่ม
นักทรัพยากรบุคคล
นางวิรัญชลี ชุบสุวรรณ
นักพัฒนาชุมชน
นายประทวง ขอตาม
นักการภารโรง
นายระพีภัทร์ ไชยบุญนาค
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายทวีชัย ประสิทธิพร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ศักดิ์ เสียงไพเราะ
ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายอัครพล ทองเงิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
นายจุล วันยาสิงห์
พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดเล็ก
นายสมชาย แสงสุข
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
นายบุญยืน ดาแดง
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายไพรัช จันทร์เทียน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกมลพรรณ สมบัตศรี
พนักงานจ้างทั่วไป
งานเกษตร
นางสาวดวงกมล แก้วคง
พนักงานจ้างทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
โทร. 088-577-7688