หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
Tabo Subdistrict Administrative Organization
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายสยาม ศาสนพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
โทร : 087-5847711
นางปริตา แสงเรืองเดช
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
โทร : 087-8487788
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวรัตนาวดี ใหม่สุวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 062-4424296


นางปริตา แสงเรืองเดช
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 087-8487788


สิบเอกประเวช จันทร์แสง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 085-6037098


นางสาวกนกวรรณ กลางแผลง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 091-0310703
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
โทร. 056-786-100