องค์การบริหารส่วนตำบล ตะเบาะ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
Tabo Subdistrict Administrative Organization
 
สภาพสังคม
 
สภาพสังคม
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมเป็นหลัก ใดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มี ศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และนอกจากนี้ประชาชนทุกคนยังมีความรักใคร่สมัครคี มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกัน และกันในชุมชน
 
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 10 แห่ง ได้แก่

วัดโนนสว่างจันทร์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านวังโค้ง

วัดบ้านตะเบาะน้อย ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านตะเบาะน้อย

วัดป่าเรไร ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านตะเบาะ

วัดห้วยไคร้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านห้วยไคร้

วัดโนนเสาธง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านโนนเสาธง

วัดสว่างอารมณ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านป่าบง

วัดวารีวนาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านโนนเสาธง

สำนักสงฆ์ไร่หินกอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านเขาขาด

สำนักสงฆ์ประทีปสว่างธรรม ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านเขาขาด

ที่พักสงฆ์มิตรใหม่เจริญพร ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านมิตรใหม่
 
การศึกษาในตำบล
ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
    ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านตะเบาะ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านป่าบง
ระดับประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง

โรงเรียนบ้านป่าบง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านป่าบง

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านห้วยไคร้

โรงเรียนบ้านเขาขาด ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านเขาขาด
ระดับประถมศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาส) จำนวน 2 แห่ง

โรงเรียนบ้านตะเบาะ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านมิตรใหม่

โรงเรียนบ้านวังโค้ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านวังโค้ง
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 11 แห่ง
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ตั้งอยู่ในศูนย์เพิ่มทักษะ หมู่ที่ 4
 
 
การสาธารณสุขในตำบล

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล
    จำนวน 1 แห่ง

สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 4 แห่ง

ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 1 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
ความปลอดภัยในตำบล

ป้อมยามตำรวจ จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์ อปพร. จำนวน 1 แห่ง
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
โทร. 088-577-7688