หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
Tabo Subdistrict Administrative Organization
 
แผนผังเว็บไซต์
 
หน้าหลัก
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไป สภาพสังคม บริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค สถานที่สำคัญ/ผลิตภัณฑ์  
เกี่ยวกับหน่วยงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่ อำนาจหน้าที่ คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ติดต่อ  
 
บุคลากร
การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากร  
 
ข่าวสาร
กิจกรรม
กิจกรรม กิจการสภา  
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจากระบบ e-GP กองทุนหลักประกันสุขภาพ  
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ. ข่าวสารจาก สถ.จ. ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
แผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน
แผนป้องกันปราบปรามทุจริต แผนอัตรากำลัง/แผนพัฒนาบุคลากร ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน มาตรการป้องกันการทุจริต  
 
รายงาน
รายงานการเงิน รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รายงานผลการกำกับติดตาม
ประเมินผลการพัฒนา
มาตรฐานการปฏิบัติงาน รายงานการประชุมผู้บริหาร รายงานการประชุมพนักงาน
รายงานอื่นๆ ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน/ข้อมูลสถิติการร้องทุกข์ร้องเรียน การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน    
 
ระเบียบ
ภายในหน่วยงาน
ข้อบัญญัติ ประกาศ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คำสั่ง การจัดการองค์ความรู้ (KM) รายงานประชุมพนักงาน
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน BACK OFFICE PLANING DLA  
ระเบียบส่วนกลาง
พรบ./พรก. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ระเบียบปฏิบัติอื่น
 
บริการประชาชน
คู่มือประชาชน
รับเรื่องราวร้องเรียน
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน   ร้องเรียน/ร้องทุกข์
กระดานสนทนา    
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
โทร. 056-786-100