องค์การบริหารส่วนตำบล ตะเบาะ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
Tabo Subdistrict Administrative Organization
 
แผนผังเว็บไซต์
 
หน้าหลัก
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไป สภาพสังคม บริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค สถานที่สำคัญ/ผลิตภัณฑ์  
เกี่ยวกับหน่วยงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่ อำนาจหน้าที่ คู่มือการให้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงาน ติดต่อ  
 
บุคลากร
การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากร  
 
การบริหารบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ    
 
ข่าวสาร
กิจกรรม
กิจกรรม กิจการสภา  
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจากระบบ e-GP กองทุนหลักประกันสุขภาพ ข่าวสารงานการเจ้าหน้าที่
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ. ข่าวสารจาก สถ.จ. ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
แผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการดำเนินงาน
แผนป้องกันปราบปรามทุจริต แผนตรวจสอบภายใน แผนอัตรากำลัง/แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อบัญญัติงบประมาณ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน มาตรการป้องกันการทุจริต
นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง    
 
รายงาน
รายงานการเงิน รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
  รายงานการประชุมผู้บริหาร/พนักงาน ประมวลจริยธรรม
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี รายงานผลตรวจสอบภายใน รายงานอื่นๆ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
รายงานการบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานการโอนเงินงบประมาณ  
 
ระเบียบ
ภายในหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ ประกาศ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คำสั่ง การจัดการองค์ความรู้ (KM) รายงานประชุมพนักงาน
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน BACK OFFICE PLANING DLA ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระเบียบส่วนกลาง
พรบ./พรก. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ระเบียบปฏิบัติอื่น
 
บริการประชาชน
คู่มือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
กระดานสนทนา ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่  
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
โทร. 088-577-7688