หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
Tabo Subdistrict Administrative Organization
 
ประมวลจริยธรรม
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการฝ่ายสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ ประจำปี งบประมาณ 2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 64  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ 2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 71  
 
ระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรม ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ 2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 72  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง ข้อบังว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
  (1)  
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
โทร. 088-577-7688