หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
Tabo Subdistrict Administrative Organization
 
อำนาจหน้าที่
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 63  
 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 29  
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 31  
 
กองช่าง [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 38  
 
กองคลัง [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 42  
 
สำนักปลัด [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 39  
 
  (1)  
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
โทร. 088-577-7688