องค์การบริหารส่วนตำบล ตะเบาะ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
Tabo Subdistrict Administrative Organization
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 31 ม.ค. 2567 ]  อ่าน : 13  
 
แบบรายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 3 ต.ค. 2566 ]  อ่าน : 5  
 
ข้อมูลเชิงสถิติผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคา 2565 - มีนาคม 2566) [ 7 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 40  
 
รายงานสรุปข้อมูลสถิติเรื่องข้อร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม) [ 31 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 34  
 
สถิติการให้บริการประชาชน กองช่าง เม.ย.กย65. [ 7 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 41  
 
สถิติการให้บริการ กองสาธารณสุข เมย.กย65. [ 7 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 34  
 
รายงานผลการร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 4 ก.ค. 2565 ]  อ่าน : 28  
 
รายงานการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ [ 2 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 46  
 
รายงานสถิติการให้บริการงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 51  
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการงานจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 50  
 
สรุปสถิติข้อร้องเรียน ประจำปี 2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 46  
 
สถิติผู้มารับบริการกองสาธารณสุข ตค64-มีค65 [ 5 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 44  
 
สถิติให้บริการแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง [ 3 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 49  
 
สถิติการให้บริการใบอนุญาติก่อสรา้งอาคารฯ และรับรองสิ่งปลูกสรา้ง 64 [ 3 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 58  
 
สรุปสถิติขอร้องเรียน ประจำปี 2564 [ 3 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 46  
 
สถิติให้บริการรับลงทะเบียนสุนัขและแมว 64 [ 28 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 46  
 
สถิติการให้บริการขอใบอนุญาตประกอบกิจการฯการเลี้ยงสุกร 64 [ 28 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 45  
 
รายงานสถิติผู้ใช้บริการงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ ปี64 [ 28 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 44  
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการกิจการควบคุมประเภทที่ 2 ปี64 [ 26 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 42  
 
รายงานสรุปจำนวนประชาชนผู้มารับบริการตามคู่มือประชาชนฯ ปี64 [ 26 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 39  
 
รายงานสถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ ปี64 [ 26 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 39  
 
รายงานผลประเมินความพึงพอใจผู้มารับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ ประจำปี 2564 [ 23 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 35  
 
รายงานสรุปผลจำนวนประชาชนผู้มารับบริการตามคู่มือสำหรับประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ ประจำปีงบประมาณ 2564(รอบเดือน ตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2563) [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 63  
 
สถิติการให้บริการรับลงทะเบียนสุนัขและแมว ประจำเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 54  
 
รายงานสรุปจำนวนประชาชนผู้มารับบริการตามคู่มือสำหรับประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบเดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2563) [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 58  
 
รายงานสถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 55  
 
รายงานสถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ [ 2 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 51  
 
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 49  
 
สถิติการให้บริการรับลงทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) [ 31 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 56  
 
สถิติการให้บริการรับลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 79  
 
สถิติการให้บริการรับลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) [ 31 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 50  
 
สถิติการให้บริการรับลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) [ 31 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 48  
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) [ 31 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 46  
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการแจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) [ 31 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 58  
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการขอใบอนุญาติก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือร้อถอนอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) [ 31 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 48  
 
รายงานสถิติผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ [ 30 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 69  
 
รายงานสรุปจำนวนประชาชนผู้มารับบริการตามคู่มือสำหรับประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบเดือนเมษายน 2563 - เดือน กันยายน 2563) [ 29 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
สรุปข้อร้องเรียนประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 62  
 
รายงานสรุปจำนวนประชาชนผู้มารับบริการตามคู่มือสำหรับประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 15 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 90  
 
รายงานสรุปจำนวนประชาชนผู้มารับบริการตามคู่มือสำหรับประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 76  
 
(1)    2    
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
โทร. 088-577-7688