หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
Tabo Subdistrict Administrative Organization
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 7 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 23  
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ [ 20 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 7  
 
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 45  
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี [ 7 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 38  
 
คู่มือการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์สำนักปลัด [ 7 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 31  
 
คู่มือการปฎิบัติงานกิจการประปา [ 7 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 21  
 
คู่มือการขึ้นทะเบียบเกษตรกร [ 7 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านภาษี [ 8 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 66  
 
คู่มือปฏิบัติงานท้องถิ่น [ 8 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 66  
 
คู่มือปฏิบัติงานตาม-พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง-พ.ศ.-2560 [ 8 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 61  
 
คู่มือปฏิบัติงานก่อสร้างทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 67  
 
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ [ 8 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 57  
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน-การบัญชี [ 8 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 61  
 
คู่มือการปฏิบัติ-พรบ.ความรับผิดทางละเมินของเจ้าหน้าที่-พ.ศ.2539 [ 8 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
คู่มือการจัดทำงบประมาณ [ 8 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 62  
 
ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท [ 8 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 60  
 
การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง [ 8 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
คู่มือการเขียนทะเบียนประวัติ [ 8 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 58  
 
  (1)  
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
โทร. 088-577-7688