หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
Tabo Subdistrict Administrative Organization
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 19 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 16  
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี [ 7 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 18  
 
คู่มือการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์สำนักปลัด [ 7 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 16  
 
คู่มือการปฎิบัติงานกิจการประปา [ 7 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 12  
 
คู่มือการขึ้นทะเบียบเกษตรกร [ 7 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 6  
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านภาษี [ 8 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
คู่มือปฏิบัติงานท้องถิ่น [ 8 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
คู่มือปฏิบัติงานตาม-พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง-พ.ศ.-2560 [ 8 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
คู่มือปฏิบัติงานก่อสร้างทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 56  
 
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ [ 8 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน-การบัญชี [ 8 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
คู่มือการปฏิบัติ-พรบ.ความรับผิดทางละเมินของเจ้าหน้าที่-พ.ศ.2539 [ 8 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
คู่มือการจัดทำงบประมาณ [ 8 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 56  
 
ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท [ 8 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง [ 8 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
คู่มือการเขียนทะเบียนประวัติ [ 8 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
  (1)  
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
โทร. 088-577-7688