หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
Tabo Subdistrict Administrative Organization
 
ข่าวสารงานการเจ้าหน้าที่
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำปี 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 [ 7 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
ผลการประเมิน LPA ประจำปี 2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 [ 11 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
การปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภาระกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2565 [ 11 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู รอบการประเมินครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 11 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
ฐานในการคำนวณและอัตราร้อยละของฐานในการคำนวนที่ใช้เป็นเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ ประจำปี 2565 [ 11 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ่้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ ของพนักงานส่วนตำบล พนังงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล,เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ,และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู รอบการประมาณครั้งที่ 1 (ครึ่งปีแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง ฐานในการคำนวนและอัตราร้อยละของฐานที่ใช้เป็นเกณฑ์การเลื่อขั้นเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 58  
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 66  
 
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 62  
 
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 17 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 86  
 
คู่มือการลาของพนักงานส่วนตำบล พนักครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 9 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 120  
 
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 9 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 64  
 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 26 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 61  
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 9 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 81  
 
  (1)  
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
โทร. 088-577-7688