หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
Tabo Subdistrict Administrative Organization
 
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ [ 13 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 86  
 
แต่งตั้งคณะทำงานทบทวน แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ [ 3 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 73  
 
แต่งตั้งคณะทำงานทบทวน แก้ไขปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ข้อบัญญัติ เรื่อง การใช้น้ำประปา ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ พุทธศักราช 2544 [ 3 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 102  
 
  (1)  
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
โทร. 088-577-7688