หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
Tabo Subdistrict Administrative Organization
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 3 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 25  
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 16  
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 21 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 17  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคลล [ 18 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 14  
 
คำสั่งปฏิบัติราชการแทนส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบล ปี 65 [ 16 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
คำสั่งรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ ปี 2565 [ 27 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 20 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
การมอบหมายงานกองสาธารณสุขฯ [ 13 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
การมอบหมายงาน กองการศึกษา [ 24 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
การมอบหมายงาน กองช่าง [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (แผนพัฒนาบุคลากร) [ 11 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
คำบรรยายลักษณะงานของบุคลากรทุกตำแหน่ง [ 26 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(การพัฒนาบุคลากร) [ 18 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร) [ 18 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 12 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ) [ 11 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร) [ 11 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 29  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร) [ 11 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร) [ 11 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(แผนอัตรากำลัง) [ 7 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 23  
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(การรักษาวินัย) [ 7 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 23  
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(การส่งเสริมจริยธรรมฯ) [ 7 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 22  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 39  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 21  
 
คำสั่งมอบอำนาจและมอบหมายงานหัวหน้าส่วนราชการ [ 11 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
คำสั่งรักษาราชการส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบล [ 10 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
คำสั่งปฏิบัติราชการแทนส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบล [ 9 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
การมอบหมายงาน กองคลัง [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
การมอบหมายงาน สำนักปลัด [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ปลัดมอบหมายให้รองปลัด [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
การรักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณะสุขฯ [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
การรักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
การรักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
การรักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
การรักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
การรักษาราชการแทน ปลัด [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
การปฏิบัติราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขฯ [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
การปฏิบัติราชการแทน ผอ.กองการศึกษา [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
การปฎิบัติราชการแทน ผอ.กองช่าง [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
  (1)     2   
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
โทร. 088-577-7688