หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
Tabo Subdistrict Administrative Organization
 
BACK OFFICE PLANING DLA
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
โครงการส่งเสริมอาชีพ [ 27 ก.ค. 2565 ]  อ่าน : 6  
 
กิจกรรมเพิ่มบทบาทหน้าที่ อถล.ตำบลตะเบาะ และการบริหารจัดการขยะมูลฝอย [ 7 ก.ค. 2565 ]  อ่าน : 15  
 
กิจกรรมสวดมนต์ทำวัดเย็น และนั่งสมาธิ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต.ตะเบาะ [ 7 ก.ค. 2565 ]  อ่าน : 14  
 
กิจกรรมวันตไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตะเบาะ [ 15 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
งานจักสาน หัตกรรมพื้นบ้าน กับวิถีชีวิตชุมชน [ 15 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 15  
 
ภูมปัญญาการละเล่นพื้นบ้านตำบลตะเบาะ [ 10 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 28  
 
ศิลปะ ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมประจำถิ่น [ 10 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 35  
 
การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี สืบสานพระปณิธาน เจ้าฟ้าสิริวัณวรี นารีรัตนราชกัญญา ผ้าไทย ใส่ให้สนุก [ 8 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 30  
 
มาตราการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 22 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2564 [ 8 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 21  
 
ขั้นตอนการปฏิบัติตัวในช่วงเวลาการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัส2019 หากกลับบ้านต้องทำตัวอย่างไร [ 2 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 29  
 
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ 1/2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 36  
 
มาตราการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 20 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 35  
 
  (1)  
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
โทร. 088-577-7688