องค์การบริหารส่วนตำบล ตะเบาะ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
Tabo Subdistrict Administrative Organization
 
คู่มือการให้บริการ
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 21 ก.พ. 2567 ]  อ่าน : 15  
 
คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 21 ก.พ. 2567 ]  อ่าน : 17  
 
คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ [ 21 ก.พ. 2567 ]  อ่าน : 17  
 
การขออนุญาตประกอบกิจกรรมเลี้ยงสุกร [ 20 ก.พ. 2567 ]  อ่าน : 20  
 
การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 20 ก.พ. 2567 ]  อ่าน : 19  
 
การขออนุญาตประกอบกิจกรรม จัดตั้งตลาด [ 20 ก.พ. 2567 ]  อ่าน : 13  
 
แนวทางการขึ้นทะเบียนและปรับกรุงทะเบียนเกษตรกร [ 6 ก.พ. 2567 ]  อ่าน : 19  
 
คู่มือการสมัครเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 6 ก.พ. 2567 ]  อ่าน : 31  
 
คู่มือการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง [ 1 ก.พ. 2567 ]  อ่าน : 23  
 
คู่มือการให้บริการการชำระภาษีป้าย งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง [ 1 ก.พ. 2567 ]  อ่าน : 21  
 
คู่มือการให้บริการระบบ e-Service [ 1 ก.พ. 2567 ]  อ่าน : 27  
 
การให้บริการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 1 ก.พ. 2567 ]  อ่าน : 32  
 
แผ่นพับการร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 8 พ.ย. 2566 ]  อ่าน : 40  
 
แผ่นพับ คู่มือประปา [ 3 พ.ย. 2566 ]  อ่าน : 67  
 
คู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตร [ 1 พ.ย. 2566 ]  อ่าน : 45  
 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานี [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 68  
 
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 75  
 
คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบ ธพ.น.3) [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 403  
 
ใบแจ้งการประกอบกิจการควมคุมประเภทที่ 2 (แบบ ธพ.ป.1) [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 86  
 
คำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 80  
 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม การขึ้นทะเบียนผู้ใช้น้ำ [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 80  
 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม การรับแจ้งประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 76  
 
แบบฟอร์ม การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง) [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 78  
 
แบบฟอร์ม แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้่ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 83  
 
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 74  
 
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 76  
 
ใบสมัครอนุบาล1 (3 ขวบ) [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 78  
 
แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทกิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 73  
 
ข้อบังคับตำบล เรื่อง การใช้น้ำประปาของ อบต.ตะเบาะ พ.ศ. 2544 [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 71  
 
การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 78  
 
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกในอนุญาต) [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 73  
 
23-การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 68  
 
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 70  
 
การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการสถานีบริการน้ำมัน [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 72  
 
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 78  
 
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 80  
 
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 76  
 
การรับชำระภาษีป้าย [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 76  
 
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการสถานีบริการน้ำมัน [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 75  
 
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 68  
 
(1)    2    
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
โทร. 088-577-7688