หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการเลี้ยงสุกร พ.ศ. ... [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 15 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 22  
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ [ 14 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 35  
 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ [ 30 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
  (1)  
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
โทร. 056-786-100