หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
 
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561 [ 17 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2560 [ 17 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
4 แผนผังขั้นตอนการดำเนินงาน ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบา [ 17 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่องแนวทางการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ [ 17 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่องจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ [ 17 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
1 คำสังองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ [ 17 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
  (1)  
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
โทร. 056-786-100