หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
 
รายงานการเงิน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง รายงานงบรับ - จ่าย รายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) เดือน ตุลาคม - มิถุนายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 [ 15 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 [ 15 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 [ 15 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานงบรับ - งบจ่าย รายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) เดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ [ 15 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 [ 3 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 [ 3 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 [ 3 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 [ 3 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 [ 3 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือน กุมภาพันธ์ [ 3 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือน มกราคม [ 3 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือน ธันวาคม [ 3 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือน พฤศจิกายน [ 3 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือน ตุลาคม [ 3 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 เดือน กุมภาพันธ์ [ 3 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 เดือน มกราคม [ 3 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 เดือน ธันวาคม [ 3 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 เดือน พฤศจิกายน [ 3 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานรับ - จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 เดือน ตุลาคม [ 3 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง รายงานงบรับ - จ่าย รายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 3 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 14 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
  (1)  
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
โทร. 056-786-100