หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยขน์ทับซ้อนในหน่วยงาน [ 11 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 11 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน [ 13 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 19