หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
 
ข่าวสาร
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสำนักงานบริหารโครงการ เรื่อง การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวะล้อมอ่างเก็บน้ำน้ำทิน จังหวัดเพชรบูรณ์  14 ก.พ. 2563 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลตะเบาะ  3 ก.พ. 2563 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผืดชอบดูแลการดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ  3 ก.พ. 2563 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ  27 ม.ค. 2563 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการ โครงการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม  16 ม.ค. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ  9 ม.ค. 2563 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ  7 ม.ค. 2563 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ปล. ภายในงานมีซุ้มกิจกรรมให้ร่วมสนุก พร้อมของรางวัลอีกมากมาย มากันเยอะ ๆ นะเด็ก ๆ  6 ม.ค. 2563 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ  26 ธ.ค. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  9 ธ.ค. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศการปฏิบัติหน้าที่ราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป  3 ธ.ค. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานจ้าง  3 ธ.ค. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล  3 ธ.ค. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล เลื่อนขั้นค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563  3 ธ.ค. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งสอบถามการตรวจสุขภาพประจำปี ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ  21 พ.ย. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   เชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562  5 พ.ย. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง กำหนดการแต่งกายในการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ  5 ก.ย. 2562 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลกิจกรรม ด้านคุณธรรมจริยธรรมการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่และบำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมที่ทำให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี กิจกรรม วัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัด ด้วยแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ณ วัดโนนสว่างอารมณ์ ตำบลตะเบาะ  5 ก.ค. 2562 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสำนัก ป.ป.ช. เรื่องผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  28 มิ.ย. 2562 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งให้ผู้ประกันตนเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี  11 มิ.ย. 2562 52
  (1)     2   
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
โทร. 056-786-100