หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
 
ข่าวสาร
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   เชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562   5 พ.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง กำหนดการแต่งกายในการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ   5 ก.ย. 2562 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลกิจกรรม ด้านคุณธรรมจริยธรรมการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่และบำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมที่ทำให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี กิจกรรม วัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัด ด้วยแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ณ วัดโนนสว่างอารมณ์ ตำบลตะเบาะ   5 ก.ค. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสำนัก ป.ป.ช. เรื่องผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   28 มิ.ย. 2562 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งให้ผู้ประกันตนเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี   11 มิ.ย. 2562 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลกิจกรรม การให้บริการประชาชน และการบําเพ็ญประโยชน์ในตําบลตะเบาะ ในการแจกจ่ายน้ำ สําหรับผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง ในช่วงเดือนมีนาคม – กันยายน ประจําปี 2562   11 มิ.ย. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งทุกท่านเข้ากรอกแบบประเมิน ITA    7 พ.ค. 2562 72
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง   2 พ.ค. 2562 59
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก)   19 เม.ย. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเตรียมความพร้อม ประจำปีการศึกษา 2562   21 มี.ค. 2562 75
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผล กิจกรรม ด้านคุณธรรมจริยธรรมการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่และบำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมที่ทำให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี การช่วยเหลือตัดต้นไม้โคล่นล้มทับบ้านและป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน   10 ม.ค. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงาน กิจกรรม ด้านคุณธรรมจริยธรรมการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่และบำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมที่ทำให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี การให้บริการให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกช่วง 7 วันอันตราย ช่วงปีใหม่   1 ม.ค. 2562 9
  (1)  
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
โทร. 056-786-100