หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
 
ข่าวสาร
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสำนัก ป.ป.ช. เรื่องผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   28 มิ.ย. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งให้ผู้ประกันตนเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี   11 มิ.ย. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งทุกท่านเข้ากรอกแบบประเมิน ITA    7 พ.ค. 2562 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง   2 พ.ค. 2562 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก)   19 เม.ย. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเตรียมความพร้อม ประจำปีการศึกษา 2562   21 มี.ค. 2562 66
  (1)  
 
 
 
 
 
click
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
โทร. 056-786-100
หรือ