หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
Tabo Subdistrict Administrative Organization
 
ข่าวสาร
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565  6 มิ.ย. 2565 5
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565  6 พ.ค. 2565 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565  5 เม.ย. 2565 30
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565  4 มี.ค. 2565 19
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565  3 ก.พ. 2565 17
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564  6 ม.ค. 2565 47
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564   3 ธ.ค. 2564 25
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564  5 พ.ย. 2564 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตะเบาะ โครงการก่อสรา้งสะพานข้ามคลองสาธรณะ  13 มิ.ย. 2565 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าว โครงการวัดประชารัฐ ประจำเดือนมิุถุนายน  9 มิ.ย. 2565 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ เพิ่มเติม อบต.ตะเบาะ  7 มิ.ย. 2565 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  23 พ.ค. 2565 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ  19 พ.ค. 2565 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพิ่มเติม อบต.ตะเบาะ   5 พ.ค. 2565 84
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ รายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวืต ตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.  26 เม.ย. 2565 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ถอนรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการ และระงับการจ่ายเงินฯ เนื่องจากย้ายภูมิลำเนา  18 เม.ย. 2565 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยผู้สูงอายุ และผู้พิการฯ ประจำเดือนมีนาคม 2565  18 เม.ย. 2565 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฯของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ  10 มี.ค. 2565 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   กิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย No Gitt Policy  9 มี.ค. 2565 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 ประจำปี 2565  28 ก.พ. 2565 2
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
โทร. 088-577-7688