หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
 
ข่าวสาร
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการ โครงการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม  16 ม.ค. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ  9 ม.ค. 2563 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ  7 ม.ค. 2563 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ปล. ภายในงานมีซุ้มกิจกรรมให้ร่วมสนุก พร้อมของรางวัลอีกมากมาย มากันเยอะ ๆ นะเด็ก ๆ  6 ม.ค. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ  26 ธ.ค. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  9 ธ.ค. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศการปฏิบัติหน้าที่ราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป  3 ธ.ค. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานจ้าง  3 ธ.ค. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล  3 ธ.ค. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล เลื่อนขั้นค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563  3 ธ.ค. 2562 11
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการขัดศื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562  26 พ.ย. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งสอบถามการตรวจสุขภาพประจำปี ของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ  21 พ.ย. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   เชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562  5 พ.ย. 2562 19
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการขัดศื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562  24 ต.ค. 2562 16
หลักประกันสุขภาพ   โครงการรณรงค์ ป้องกัน และควบคุมการระบาดไข้เลือดออกตำบลตะเบาะ ประจำปี 2562  8 ต.ค. 2562 33
หลักประกันสุขภาพ   โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพบ้านห้วยไคร้  8 ต.ค. 2562 31
หลักประกันสุขภาพ   โครงการเฝ้าระวังเด็กจมน้ำ  8 ต.ค. 2562 29
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม2562  24 ก.ย. 2562 27
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการขัดศื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562  24 ก.ย. 2562 18
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน2562  24 ก.ย. 2562 25
  (1)     2      3   
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
โทร. 056-786-100