หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
 
ข่าวสาร
 

 
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ  
 

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 พ.ย. 2562 เวลา 10.49 น. โดย คุณ อาพันธ์ชนก บุญมา

ผู้เข้าชม 27 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/173

ลำดับภาพที่ 2/173

ลำดับภาพที่ 3/173

ลำดับภาพที่ 4/173

ลำดับภาพที่ 5/173

ลำดับภาพที่ 6/173

ลำดับภาพที่ 7/173

ลำดับภาพที่ 8/173

ลำดับภาพที่ 9/173

ลำดับภาพที่ 10/173

ลำดับภาพที่ 11/173

ลำดับภาพที่ 12/173

ลำดับภาพที่ 13/173

ลำดับภาพที่ 14/173

ลำดับภาพที่ 15/173

ลำดับภาพที่ 16/173

ลำดับภาพที่ 17/173

ลำดับภาพที่ 18/173

ลำดับภาพที่ 19/173

ลำดับภาพที่ 20/173

ลำดับภาพที่ 21/173

ลำดับภาพที่ 22/173

ลำดับภาพที่ 23/173

ลำดับภาพที่ 24/173

ลำดับภาพที่ 25/173

ลำดับภาพที่ 26/173

ลำดับภาพที่ 27/173

ลำดับภาพที่ 28/173

ลำดับภาพที่ 29/173

ลำดับภาพที่ 30/173

ลำดับภาพที่ 31/173

ลำดับภาพที่ 32/173

ลำดับภาพที่ 33/173

ลำดับภาพที่ 34/173

ลำดับภาพที่ 35/173

ลำดับภาพที่ 36/173

ลำดับภาพที่ 37/173

ลำดับภาพที่ 38/173

ลำดับภาพที่ 39/173

ลำดับภาพที่ 40/173

ลำดับภาพที่ 41/173

ลำดับภาพที่ 42/173

ลำดับภาพที่ 43/173

ลำดับภาพที่ 44/173

ลำดับภาพที่ 45/173

ลำดับภาพที่ 46/173

ลำดับภาพที่ 47/173

ลำดับภาพที่ 48/173

ลำดับภาพที่ 49/173

ลำดับภาพที่ 50/173

ลำดับภาพที่ 51/173

ลำดับภาพที่ 52/173

ลำดับภาพที่ 53/173

ลำดับภาพที่ 54/173

ลำดับภาพที่ 55/173

ลำดับภาพที่ 56/173

ลำดับภาพที่ 57/173

ลำดับภาพที่ 58/173

ลำดับภาพที่ 59/173

ลำดับภาพที่ 60/173

ลำดับภาพที่ 61/173

ลำดับภาพที่ 62/173

ลำดับภาพที่ 63/173

ลำดับภาพที่ 64/173

ลำดับภาพที่ 65/173

ลำดับภาพที่ 66/173

ลำดับภาพที่ 67/173

ลำดับภาพที่ 68/173

ลำดับภาพที่ 69/173

ลำดับภาพที่ 70/173

ลำดับภาพที่ 71/173

ลำดับภาพที่ 72/173

ลำดับภาพที่ 73/173

ลำดับภาพที่ 74/173

ลำดับภาพที่ 75/173

ลำดับภาพที่ 76/173

ลำดับภาพที่ 77/173

ลำดับภาพที่ 78/173

ลำดับภาพที่ 79/173

ลำดับภาพที่ 80/173

ลำดับภาพที่ 81/173

ลำดับภาพที่ 82/173

ลำดับภาพที่ 83/173

ลำดับภาพที่ 84/173

ลำดับภาพที่ 85/173

ลำดับภาพที่ 86/173

ลำดับภาพที่ 87/173

ลำดับภาพที่ 88/173

ลำดับภาพที่ 89/173

ลำดับภาพที่ 90/173

ลำดับภาพที่ 91/173

ลำดับภาพที่ 92/173

ลำดับภาพที่ 93/173

ลำดับภาพที่ 94/173

ลำดับภาพที่ 95/173

ลำดับภาพที่ 96/173

ลำดับภาพที่ 97/173

ลำดับภาพที่ 98/173

ลำดับภาพที่ 99/173

ลำดับภาพที่ 100/173

ลำดับภาพที่ 101/173

ลำดับภาพที่ 102/173

ลำดับภาพที่ 103/173

ลำดับภาพที่ 104/173

ลำดับภาพที่ 105/173

ลำดับภาพที่ 106/173

ลำดับภาพที่ 107/173

ลำดับภาพที่ 108/173

ลำดับภาพที่ 109/173

ลำดับภาพที่ 110/173

ลำดับภาพที่ 111/173

ลำดับภาพที่ 112/173

ลำดับภาพที่ 113/173

ลำดับภาพที่ 114/173

ลำดับภาพที่ 115/173

ลำดับภาพที่ 116/173

ลำดับภาพที่ 117/173

ลำดับภาพที่ 118/173

ลำดับภาพที่ 119/173

ลำดับภาพที่ 120/173

ลำดับภาพที่ 121/173

ลำดับภาพที่ 122/173

ลำดับภาพที่ 123/173

ลำดับภาพที่ 124/173

ลำดับภาพที่ 125/173

ลำดับภาพที่ 126/173

ลำดับภาพที่ 127/173

ลำดับภาพที่ 128/173

ลำดับภาพที่ 129/173

ลำดับภาพที่ 130/173

ลำดับภาพที่ 131/173

ลำดับภาพที่ 132/173

ลำดับภาพที่ 133/173

ลำดับภาพที่ 134/173

ลำดับภาพที่ 135/173

ลำดับภาพที่ 136/173

ลำดับภาพที่ 137/173

ลำดับภาพที่ 138/173

ลำดับภาพที่ 139/173

ลำดับภาพที่ 140/173

ลำดับภาพที่ 141/173

ลำดับภาพที่ 142/173

ลำดับภาพที่ 143/173

ลำดับภาพที่ 144/173

ลำดับภาพที่ 145/173

ลำดับภาพที่ 146/173

ลำดับภาพที่ 147/173

ลำดับภาพที่ 148/173

ลำดับภาพที่ 149/173

ลำดับภาพที่ 150/173

ลำดับภาพที่ 151/173

ลำดับภาพที่ 152/173

ลำดับภาพที่ 153/173

ลำดับภาพที่ 154/173

ลำดับภาพที่ 155/173

ลำดับภาพที่ 156/173

ลำดับภาพที่ 157/173

ลำดับภาพที่ 158/173

ลำดับภาพที่ 159/173

ลำดับภาพที่ 160/173

ลำดับภาพที่ 161/173

ลำดับภาพที่ 162/173

ลำดับภาพที่ 163/173

ลำดับภาพที่ 164/173

ลำดับภาพที่ 165/173

ลำดับภาพที่ 166/173

ลำดับภาพที่ 167/173

ลำดับภาพที่ 168/173

ลำดับภาพที่ 169/173

ลำดับภาพที่ 170/173

ลำดับภาพที่ 171/173

ลำดับภาพที่ 172/173

ลำดับภาพที่ 173/173
<<
>>
X
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
โทร. 056-786-100