หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
Tabo Subdistrict Administrative Organization
 
กิจกรรม
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
กิจกรรมวันผู้งสูงอายุ และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 [ 26 เม.ย. 2566 ]  
อ่าน: 8
 


 
โครงการรวมพลังสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน ร่วมส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาให้ยั่งยืน [ 24 เม.ย. 2566 ]  
อ่าน: 2
 
 
     


 
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาช่องทางการตลาด ออนไลน์เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ [ 24 เม.ย. 2566 ]  
อ่าน: 6
 


 
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปี 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]  
อ่าน: 1
 
 
     


 
กิจกรรมเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติ และการประกาศเจตนารมณ์No Gift Policy [ 7 ก.พ. 2566 ]  
อ่าน: 11
 


 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]  
อ่าน: 35
 
 
     


 
ประเมินผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเเละผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลตะเบาะ ประจำปี 2566 [ 13 ม.ค. 2566 ]  
อ่าน: 1
 


 
คัดกรองความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันADL เเละตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุเเละผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลตะเบาะ ประจำปี 2565 [ 16 พ.ย. 2565 ]  
อ่าน: 1
 
 
     


 
กิจกรรมประเพณีลอยกระทงตำบลตะเบาะ ประจำปี 2565 [ 10 พ.ย. 2565 ]  
อ่าน: 38
 


 
ครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินตามหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เ [ 5 ก.ย. 2565 ]  
อ่าน: 44
 
 
     


 
โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นครอบครัวใหม่ [ 23 ส.ค. 2565 ]  
อ่าน: 1
 


 
กิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกรฎาคม 2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]  
อ่าน: 45
 
 
     


 
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพด้วยกีฬา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ [ 9 ส.ค. 2565 ]  
อ่าน: 47
 


 
โครงการแปรรูสมุนไพร ภูมิปัญญาไทย [ 25 ก.ค. 2565 ]  
อ่าน: 26
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 10
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
โทร. 088-577-7688