หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
Tabo Subdistrict Administrative Organization
 
กิจกรรม
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
กิจกรรมประเพณีลอยกระทงตำบลตะเบาะ ประจำปี 2565 [ 10 พ.ย. 2565 ]  
อ่าน: 14
 


 
ครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินตามหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เ [ 5 ก.ย. 2565 ]  
อ่าน: 35
 
 
     


 
กิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกรฎาคม 2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]  
อ่าน: 35
 


 
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพด้วยกีฬา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ [ 9 ส.ค. 2565 ]  
อ่าน: 32
 
 
     


 
โครงการแปรรูสมุนไพร ภูมิปัญญาไทย [ 25 ก.ค. 2565 ]  
อ่าน: 17
 


 
โครงฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้ที่สนใจ (สานตระกรา้จากเส้นพลาสติก) [ 25 ก.ค. 2565 ]  
อ่าน: 19
 
 
     


 
กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 [ 19 ก.ค. 2565 ]  
อ่าน: 29
 


 
โครงการก่อสรา้งจุดพักขยะมูลฝอยประจำหมู่บ้าน [ 19 ก.ค. 2565 ]  
อ่าน: 18
 
 
     


 
กิจกรรมร่วมสวดมนต์ทําวัตรเย็น และนั่งสมาธิ เพื่อฝึกปฏิบัติจิตใจให้สงบ ระลึกถึงคุณของพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ด้วยใจที่นอบน้อม [ 19 ก.ค. 2565 ]  
อ่าน: 26
 


 
การอบรมให้ความรู้บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) และการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชนให้กับผู้นำชุมชน [ 19 ก.ค. 2565 ]  
อ่าน: 21
 
 
     


 
กิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับเด็ก ศพด.อบต.ตะเบาะ [ 7 ก.ค. 2565 ]  
อ่าน: 27
 


 
โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน (กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ) [ 19 พ.ค. 2565 ]  
อ่าน: 37
 
 
     


 
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ในระดับพื้นที่ [ 27 เม.ย. 2565 ]  
อ่าน: 45
 


 
ทดสอบความสามารถเด็กเล็กที่สมัครเข้าเรียนระดับปฐมวัย (3 ขบวบ) [ 27 เม.ย. 2565 ]  
อ่าน: 30
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 9
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
โทร. 088-577-7688