หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
Tabo Subdistrict Administrative Organization
 
กิจกรรม
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน (กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ) [ 19 พ.ค. 2565 ]  
อ่าน: 20
 


 
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ในระดับพื้นที่ [ 27 เม.ย. 2565 ]  
อ่าน: 21
 
 
     


 
ทดสอบความสามารถเด็กเล็กที่สมัครเข้าเรียนระดับปฐมวัย (3 ขบวบ) [ 27 เม.ย. 2565 ]  
อ่าน: 20
 


 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาน้ำตกธาราเอราวัณ [ 18 เม.ย. 2565 ]  
อ่าน: 37
 
 
     


 
กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรมมชาวบน [ 8 เม.ย. 2565 ]  
อ่าน: 29
 


 
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ [ 8 เม.ย. 2565 ]  
อ่าน: 22
 
 
     


 
ประเพณีก่อพระเจดีย์ทรายกลบธาตุ 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]  
อ่าน: 22
 


 
โครงการก่อสรา้งถนน คสล.สายหมู่ที่ 11 ตำบลตะเบาะ [ 30 มี.ค. 2565 ]  
อ่าน: 27
 
 
     


 
โครงการฝึกอบรมส่งอาชีพผู้พิการ (ปลาส้ม) [ 30 มี.ค. 2565 ]  
อ่าน: 25
 


 
การประชุมประชาคมระดับท้องถิ่น [ 29 มี.ค. 2565 ]  
อ่าน: 30
 
 
     


 
การคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี [ 10 มี.ค. 2565 ]  
อ่าน: 27
 


 
โครงการเสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ [ 10 มี.ค. 2565 ]  
อ่าน: 36
 
 
     


 
โครงการส่งเสริมสุขภาพ และโถชนาการเด็กปฐมวัย [ 24 ก.พ. 2565 ]  
อ่าน: 25
 


 
โครงการเดินทางปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย เมื่อนั่งรถจักยานยนต์ [ 24 ก.พ. 2565 ]  
อ่าน: 28
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 8
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
โทร. 088-577-7688