หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
 
กิจกรรม
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
โครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 25 มิ.ย. 2563 ]  
อ่าน: 2
 


 
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ [ 15 มิ.ย. 2563 ]  
อ่าน: 2
 
 
     


 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงตรวจจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ การลดแยกขยะมูลฝอย [ 15 มิ.ย. 2563 ]  
อ่าน: 5
 


 
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลตะเบาะ ปี 2563 [ 9 มิ.ย. 2563 ]  
อ่าน: 10
 
 
     


 
โครงการ รักป่า รักน้ำ รักษาแผ่นดิน องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ [ 5 มิ.ย. 2563 ]  
อ่าน: 12
 


 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ [ 28 พ.ค. 2563 ]  
อ่าน: 0
 
 
     


 
ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ [ 23 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 24
 


 
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลตะเบาะ [ 23 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 224
 
 
     


 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการติดเชื้อ Covid - 19 [ 18 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 29
 


 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน [ 11 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 1
 
 
     


 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำทั้งระบบร่วมกับคณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริการจัดการกลุ่มลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ป่าสัก [ 9 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 31
 


 
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ ประจำปี 2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 130
 
 
     


 
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา [ 7 ก.พ. 2563 ]  
อ่าน: 3600
 


 
โรงเรียนช่อมะขามหวาน [ 31 ม.ค. 2563 ]  
อ่าน: 777
 
  (1)     2      3   
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
โทร. 056-786-100