หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
Tabo Subdistrict Administrative Organization
 
สมาชิกสภา
 
นายบรรเทิง โตฤทธิ์
ประธานสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
โทร : 0956430125
 
นายประจญ บุญยวง
รองประธานสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
โทร : 0848212466
ว่าที่ร้อยโทสุขสันต์ โนนสุวรรณ
เลขานุการสภา อบต.
โทร : 0878420494
 
สมาชิกสภา
 


นายประจญ บุญยวง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
โทร : 0848212466


นายสาคร กวยมั่ง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
โทร : 0951359967


นายอุเทน โทนมี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
โทร : 0979505194


นายประคอง ด่านคุ้ม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
โทร : 0821676012


นางคำแปลง แว่นแก้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
โทร : 0902497768


นางสาวบุญเรียน พิกุลคำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
โทร : 0956380834


นายสิทธิพงษ์ ขันไร่
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
โทร : 0872048995


นายฟ้า สระทองเนียม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
โทร : 0958283653


นายบรรเทิง โตฤทธิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
โทร : 0956430125


นายจันทรี แก้วดำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
โทร : 0884382845


นายวิทูร จันเวิน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
โทร : 0886015143
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
โทร. 088-577-7688