หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
 
ประมวลจริยธรรม
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการฝ่ายสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ ประจำปี งบประมาณ 2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 8