หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
 
ประมวลจริยธรรม
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการฝ่ายสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ ประจำปี งบประมาณ 2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ 2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรม ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ 2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
  (1)  
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
โทร. 056-786-100