หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
Tabo Subdistrict Administrative Organization
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.บ้านกลาง   จ้างเหมาสถานที่เพื่อกำจัดขยะมูลฝอย (มิใช่ขยะอันตราย) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 2565
อบต.บ้านกลาง   ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 2565
อบต.บ้านกลาง   ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่เด็กนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ จำนวน ๔ โรงเรียน ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 2565
อบต.บ้านกลาง   ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ ศูนย์ ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 2565
ทม.วิเชียรบุรี   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู แยกจากซอยสระประดู่ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มิ.ย. 2565
ทม.วิเชียรบุรี   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู แยกจากซอยสระประดู่ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มิ.ย. 2565
ทม.วิเชียรบุรี   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 2565
ทม.วิเชียรบุรี   ซื้อวัสดุสำนักงาน(ธงชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 2565
อบต.ซับไม้แดง   จ้างจ้างเหมาลงหินใหญ่ ซ่อมแซมไหล่ทาง หมู่ที่ 2 บ้านซับไม้แดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 2565
อบต.ซับไม้แดง   จ้างจ้างเหมาลงหินใหญ่ ซ่อมแซมไหล่ทาง (ฉุกเฉิน) ประมาณ 40 ลบ.ม.และจ้างเหมารถแบล๊คโฮ จำนวน 10 ชั่วโมง หมู่ที่ 2 บ้านซับไม้แดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 2565
อบต.ซับไม้แดง   จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหลังฝายน้ำล้น (ไม่ลงหินคลุกไหล่ทาง) หมู่ที่ 14 บ้านซับไม้แดงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 2565
อบต.ซับไม้แดง   จ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่งให้เรียบ (ฉุกเฉิน) หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 13 ตำบลซับไม้แดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 2565
อบต.บ้านไร่   จ้างเหมารถยนต์รับ-ส่งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 2565
อบต.ศรีมงคล   ซื้อน้ำดื่ม อบต.ศรีมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 2565
อบต.ท่าพล   จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สุขกาย สบายใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 2565
อบต.พุขาม   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 2565
อบต.พุขาม   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 2565
อบต.พุขาม   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนกรฎาคม พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,047
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
โทร. 088-577-7688