หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
Tabo Subdistrict Administrative Organization
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.ซับพุทรา   ซื้อจัดซื้ออาหารเริม (นม) โรงเรียน สำหรับ ๒ โรงเรียน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 2566
อบต.ปากช่อง   ซื้อวัสดุและอุปกรณ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 2566
อบต.ปากช่อง   จ้างเหมาก่อสร้างรางน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๑ (เหมืองหนองนาเชือก) ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 2566
อบต.ปากช่อง   จ้างเหมาก่อสร้างผนังกันดินข้างฝายแสนตอ หมู่ที่ ๑๕ ขนาดกว้าง ๒.๑๐ เมตร ยาว ๒๑.๕๐ เมตร สูง ๓.๓๐ เมตร ตามแบบ อบต.ปากช่องกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 2566
อบต.วังโป่ง   ซื้ออาหารเสริม (นม) UHT ขนาด 200 มล. ชนิดกล่อง จำนวน 8,840 กล่องๆละ 8.13 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 จำนวน 22 วันทำการ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 2566
อบต.วังโป่ง   ซื้ออาหารเสริม (นม) UHT ขนาด 200 มล. ชนิดกล่อง จำนวน 8,840 กล่องๆละ 8.13 บาท ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 จำนวน 12 วันทำการ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 2566
อบต.บ้านหวาย   จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองอีเริง หมู่ที่ 4 บ้านหวายเหนือ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 54 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 162 ตารางเมตร ตามแบบและประมาณการที่ อบต.บ้านหวาย กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 2566
อบต.นาป่า   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 2566
อบต.น้ำก้อ   จ้างเหมาบริการทำอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 2566
อบต.น้ำก้อ   จ้างเหมาตรวจเช็คพร้อมซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บบ ๗๓๓๙ เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 2566
อบต.น้ำร้อน   ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด. ประจำเดือน พ.ค. - มิ.ย. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 2566
อบต.น้ำร้อน   ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน. ประจำเดือน พ.ค. - มิ.ย. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 2566
อบต.น้ำร้อน   จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด. ประจำเดือน พ.ค. - มิ.ย. 2566 2 มิ.ย. 2566
อบต.น้ำร้อน   จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน. ประจำเดือน พ.ค. - มิ.ย. 2566 2 มิ.ย. 2566
อบต.หนองแจง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยเสริมพื้นฐานด้วยลูกรังบดอัดพร้อมลงหินคลุกทับหน้า จำนวน 2 จุด รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ. 118-07 สายบ้านหนองยาว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแจง ติดถนนสาย 21 - ถนนสายบ้านคลองไพร หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโภชน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 มิ.ย. 2566
อบต.หนองแจง   ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิ.ย. 2566
อบต.หนองแจง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยเสริมพื้นฐานด้วยลูกรังบดอัดพร้อมลงหินคลุกทับหน้า จำนวน 2 จุด รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ. 118-07 สายบ้านหนองยาว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแจง ติดถนนสาย 21 - ถนนสายบ้านคลองไพร หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโภชน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 มิ.ย. 2566
อบต.ระวิง   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.93-026 สายทาง ข้างวัดยางแหลม หมู่ที่10 ตำบลระวิง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2 มิ.ย. 2566
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,622
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
โทร. 088-577-7688