หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.44-001 สายแยก ทล.2275-บ้านโนนเสาธง หมู่ที่ 6 บ้านโนนเสาธง ตำบลตะเบาะ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,800 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ ตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.44-001 สายแยก ทล.2275-บ้านโนนเสาธง หมู่ที่ 6 บ้านโนนเสาธง ตำบลตะเบาะ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,800 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ ตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.44-012 สายตะเบาะ-เขาขาด หมู่ที่ 8 บ้านเขาขาด ตำบลตะเบาะ จำนวน 8 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 15,443 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ ตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.44-012 สายตะเบาะ-เขาขาด หมู่ที่ 8 บ้านเขาขาด ตำบลตะเบาะ จำนวน 8 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 15,443 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ ตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกร๋ณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.พ. 2563 ]ซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2563 ]ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2563 ]จ้างทำป้ายไวนิล โครงการออกหน่วยบริการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2563 ]จ้างจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ บ้านป่าบง หมู่ที่ 7 ตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เทพื้น คสล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2563 ]ซื้ออุปกรณ์ระบบประปา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ บ้านป่าบง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ บ้านป่าบง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2563 ]จ้างทำป้ายไวนิล ห้ามเผา อ้อย ตอซังข้าว เศษไม้ กิ่งไม้ หรือสิ่งต่างๆ ที่ก่อให้เกิดควันและละออง PM 2.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาปูหญ้าเทียมสนามเด็กเล่น ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ บ้านป่าบง หมู่ที่ 7 ตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2563 ]จ้างจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ บ้านป่าบง หมู่ที่ 7 ตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เทพื้น คสล. ทางเข้าประตูด้านข้าง(ซ้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2563 ]ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.44-012 สายตะเบาะ-เขาขาด หมู่ที่ 8 บ้านเขาขาด ตำบลตะเบาะ จำนวน 8 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 15,443 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ ตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ [ 22 ม.ค. 2563 ]ซ่อมสร้างผิวถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.44-001 สายแยก ทล.2275-บ้านโนนเสาธง หมู่ที่ 6 บ้านโนนเสาธง ตำบลตะเบาะ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,800 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ ตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ [ 22 ม.ค. 2563 ]จ้างจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ หมู่ที่ 3 ตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (นม) ชนิด พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร ตรานมโรงเรียนสำหรับแจกเด็กนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างรั่วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ บ้านป่าบง หมู่ที่ 7 ตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2562 ]ซื้อปั๊มสูบจ่ายเคมีชนิดเหลว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป ถุง 20 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2562 ]

  (1)     2      3   
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
โทร. 056-786-100