หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2562 ]ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์ส่วนกลางขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 พ.ค. 2562 ]ซื้อรถยนต์ส่วนกลางขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ [ 22 พ.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ บ้านป่าบง หมูที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 มี.ค. 2562 ]จ้างขุดซ่อมแซมบ่อรองรับน้ำเสียจากระบบประปาหมู่ที่ 5 ระบบประปาห้วยงูเหลือม และหมู่ที่ 6 ระบบประปาบ้านโนนเสาธง ตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2562 ]จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์หัส 478-57-๐๐01 และเครื่องปริ้นเตอร์รหัส 478-60-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2562 ]ซื้อมาตรวัดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2562 ]ซื้อกรวดกรองน้ำคัดขนาด เพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา หมู่ที่ 10 บ้านไร่ยาน ตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุงห้องทำงานพร้อมห้องน้ำบริเวณประปาโปร่งหลวง บ้านโนนเสาธง หมู่ที่ 6 ตำบลตะเบาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2562 ]

  (1)     2   
 
 
 
 
 
click
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
โทร. 056-786-100
หรือ