หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
Tabo Subdistrict Administrative Organization
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุอุปกรร์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ส.ค. 2565 ]ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ส.ค. 2565 ]จ้างผู้ประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ บ้านป่าบง หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2565 ]จ้างผู้ประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ บ้านตะเบาะ หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บริเวณหน้าวัดท่อหน้าบ้านลุงบาง หมู่ที่ 1 ตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2565 ]จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ EPSON LQ310 เลขครุภัณฑ์ 478-64-0058 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2565 ]ซื้อสารส้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2565 ]ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ถุงละ 20 กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2565 ]ซื้อบันไดอลูมิเนียมอเนกประสงค์ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2565 ]จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ จัดสิ่งอำนายความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2565 ]จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ กั้นห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ ตำบลตะเบาะ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยเรียบคลองช้างตาย บ้านมิตรใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ และเอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรม สร้างอาชีพเสริมให้กับผู้มีรายได้น้อยตำบลตะเบาะ ในยุคภัยโควิด 19 (จักสานเส้นพลาสติก) ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุ โครงการหนูน้อยฟันสวย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ บ้านตะเบาะ หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุ โครงการเด็กปฐมวัยปลูกผักกินได้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ บ้านตะเบาะ หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2565 ]จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรม สร้างอาชีพเสริมให้กับผู้มีรายได้น้อยตำบลตะเบาะ ในยุคภัยโควิด 19 (จักสานเส้นพลาสติก) ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2565 ]จ้างเหมาเครื่องจักรกล เพื่อทำการขุดลอกสระน้ำทิ้งและบริเวณรอบๆ สระน้ำ ของระบบประปา หมู่ที่ 6 บ้านโนนเสาธง ตำบลตะเบาะ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2565 ]วัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงินแบบต่อเนื่อง) [ 27 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ บ้านตะเบาะ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เปลี่ยนชุดสร้างภาพเครื่องพิมพ์ HP P1102 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2565 ]จ้างจ้างบริการผู้ปฏิบัติงานกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่าง 1 กรกฎาคม 2565 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 60 วันทำการๆละ 400 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
โทร. 088-577-7688