หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
Tabo Subdistrict Administrative Organization
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อเครื่องปั้มสูบน้ำ ประปา โคกนิมิต บ้านวังโค้ง หมู่ที่ 1 ตำบลตะเบาะ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก รหัสสายทาง พช.ถ.44-038 สายน้ำซำ หมู่ที่ 4 ตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 1,750 เมตร หนา 0.20 เมตร มีปริมาณไม่น้อยกว่า 1,050 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]จ้างขยายเขตประปา บุใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลตะเบาะ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]จ้างขยายเขตประปา ซอยปากห้วยตาว บ้านเขาขาด หมู่ที่ 8 ตำบลตะเบาะ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]จ้างกาลักน้ำ บ้านโนนเสาธง หมู่ที่ 6 ตำบลตะเบาะ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2566 ]จ้างผู้ประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ บ้านป่าบง หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]จ้างผู้ประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ บ้านตะเบาะ หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการบริหารจัดการด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]ซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการบริหารการจัดการป้องกันและระงับอัคคีภัย(ฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]ซื้อถังขยะอันตราย ขนาด 120 ลิตร แบบล้อเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]จ้างรถเอนกประสงค์(อีแต๋น) ทะเบียน ฆท 187 พช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]จ้างตรวจเช็คโปรแกรมเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส 416-64-0065,416-65-0066 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]จ้างเครื่องพิมพ์ รหัส 478-60-0003 ที่ใช้ในงานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2566 ]จ้างจ้างเหมาเครื่องจักรกลเบาขุดหาท่อเมนประปา จุดที่ 1 ขุดซ่อมท่อหมู่ที่ 6 บริเวณสะพาน หน้าบ้าน นายบุญมี ใจดี จุดที่ 2 ขุดซ่อมท่อหมูที่ 8 สายเขาขาด หน้าบ้าน นายใหญ่ พิมสีนา และขุดหาท่อเมนบริเวณทาง ขึ้นวัดเขาขาดนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2566 ]ซื้อต้นพันธุ์ไม้ยืนต้น ดินสำหรับปลูก และไม้หลักล้อม ตามโครงการสร้างจิตสำนึกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(กิจกรรมที่ 1 เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำระบบประปาบ้านเขาขาด หมู่ที่ 8 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารส้ม คลอรีน ปูนขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2566 ]จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสร้างจิตสำนึกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2566 ]ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ สำหรับงานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]ซื้อรถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]จ้างจ้างทำตรายาง ข้อความ ?กกต.อบต.ตะเบาะเขตเลือกตั้งที่ 4 ลต 18 มิ.ย.2566?ขนาด 4.0x4.0 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]จ้างจัดเตรียมพื้นที่สำหรับดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงานหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2566 ]ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาแบบกระดาษ ต่อเนื่อง(V.3)(บรรจุ6,000ฉบับต่อ 1 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
โทร. 088-577-7688