องค์การบริหารส่วนตำบล ตะเบาะ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
 • 1.)
  ภ.ด.ส.๖ (หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ที่ท่านได้รับจาก อบต. ตะเบาะ)
 • 2.)
  สลิปการโอน
  โอนเข้า ธนาคารกรุงไทย
  เลขที่ 614-0-31607-3
  ชื่อบัญชี : องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ