องค์การบริหารส่วนตำบล ตะเบาะ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
Tabo Subdistrict Administrative Organization
 
สภาพทั่วไป
 
เกี่ยวกับตำบล
อาณาเขตติดต่อ
สภาพทั่วไป
ข้อมูลประชากร
 
 
ประวัติตำบล
ความเป็นมาของตำบลตะเบาะ เกิดขึ้นประมาณ ปี พ.ศ.2439 ซึ่งเมื่อก่อนมีตำบลนาป่าและตำบลน้ำร้อนรวม อยู่ด้วยกันภายใต้การปกครองดูแลของ กำนันหรี่ แดงจัด และเมื่อปี พ.ศ. 2502 มีการแยกตำบลนาป่าออกจากตำบลน้ำร้อน
โดยมีกำนันก้าว สีแสน เป็นกำนันตำบลนาป่า ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2514 มีการแยกตำบลตะเบาะออกจากตำบลนาป่า ซึ่งมีกำนันยุ้ง เหลืองไทย เป็นกำนันตำบลตะเบาะ เรื่อยมาจนเกษียณอายุเมื่อปี พ.ศ. 2536
 
ประวัติหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
 
ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ ตั้งอยู่เลขที่ 157 หมู่ที่ 3 บ้านตะเบาะน้อย ตำบลตะเบาะ อำเภอเมือง เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีพื้นที่ในความรับผิดชอบทั้งหมด 362.71 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองเป็น 11 หมู่บ้าน
 
ตราสัญลักษณ์
ภูเขา ทุ่งนา หมายถึงพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การทำการเกษตร
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลนายมและเขต อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ภูเขาจังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลน้ำร้อนและตำบลนายม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
 
ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ตำบลน้ำร้อนและ
ตำบลนายม
อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ์
ตำบลตะเบาะ
ภูเขาจังหวัดชัยภูมิ
ตำบลนายมและเขต อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
ภูมิประเทศ
ตำบลตะเบาะเป็นที่ราบสูงเชิงเขา พื้นที่สลับซับซ้อน ในบางพื้นที่เป็นภูเขา มีคลองน้ำธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่คลองห้วยตะเบาะ คลองห้วยน้ำทิน คลองห้วยบ้าน ไหลผ่านในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำป่าไหลหลาก ส่วนฤดูร้อน ปริมาณน้ำในคลองจะมีน้อยมาก
 
ภูมิอากาศ
ตำบลตะเบาะ มีสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ตำบล
เป็นภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อนตลอดฤดูกาล
 
อาชีพประชากร
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ โดยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพด้านการเกษตรเป็นอาชีพ หลัก นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพรับจ้าง และการค้าขาย
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
จำนวนประชากร
จำนวนประชากรทั้งหมด 8,544 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 4,182 คน คิดเป็นร้อยละ 48.95

หญิง  จำนวน 4,362 คน คิดเป็นร้อยละ 51.05
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,753 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 23.56 คน/ตารางกิโลเมตร
 
เขตการปกครอง
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 วังโค้ง 409 433 842 258
2 ห้วยตูม 298 323 621 212
3 ตะเบาะน้อย 344 360 704 246
4 ตะเบาะ 440 467 907 335
5 บ้านห้วยไคร้ 545 556 1,101 290
6 โนนเสาธง 336 365 701 261
7 ป่าบง 398 415 813 274
8 เขาขาด 359 359 718 269
9 มิตรใหม่ 547 576 1,123 316
10 ไร่ยาน 285 277 562 152
11 ป่าบงใต้ 221 231 452 140
รวม 4,182 4,362 8,544 2,753
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
โทร. 088-577-7688