หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
 
คณะผู้บริหาร
 
นางสุภาพร แว่นแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
นายธีรพล เรืองโรจน์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
นายหยาด กัลยาประสิทธิ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
นางศิริภาพร กองคำ
เลขานุการนายก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
โทร. 056-786-100