หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
Tabo Subdistrict Administrative Organization
 
คณะผู้บริหาร
 
นายสยาม ศาสนพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
ว่าง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
ว่าง
เลขานุการนายก
 
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์
โทร. 056-786-100